Верска настава

Председник Просветног одбора Епархије крушевачке

Епископ крушевачки Господин др Давид (Перовић)

vladika-david

 

Секретар:

јерођакон Сергије ( Радивојевић)

Координатори:

Протојереј Саша Величковић – Намесништво крушевачко
Протојереј Владимир Трошић – Намесништво трстеничко
Марко Катић – Намесништво жупско
Свештеник Драган Ђокић – Намесништво ћићевачко
Свештеник Марко Максовић – Намесништво темнићко

bordura 1

 gornja

Вероучитељи у Архијерејском намесништву крушевачком:

Namesnistvo krusevacko

Координатор: Протојереј Саша Величковић 

1. Свештеник Милан Антонијевић – Медицинска школа

2. Срђан Радивојевић – Гимназија

3. Иван Ммиладиновић – Техничка школа

4. Ивица Ђорђевић – ОШ „Деспот Стефан“ и ОШ „Кнез Лазар“

5. Јован Љ. Јовановић – ОШ „Владислав Савић Јан“

6. Љиљана Димитријевић – ОШ „Владислав Савић Јан“ (Верска настава и професор енглеског језика)

7. Милена Петровић – ОШ Жабаре

8. Ђакон Стефан Поповић – ОШ „Драгомир Марковић“

9. Марко Пантић – ОШ „Драгомир Марковић“

10. Свештеник Растко Петковић ОШ „Ј. Ј. Змај“

11. Игор Коцић – Машинско-електротехничка школа и Хемијско-технолошка школа

12. Ђакон Душан Југовић – Машинско-електротехничка школа

13. Марија Милић – Хемијско-технолошка школа

14. Владан Марковић – ОШ „Бранко Радичевић“

15. Марко Цветковић – ОШ „Јован Поповић“

16. Ненад Раденковић – ОШ „Јован Поповић и ОШ „Нада Поповић“

17. Никола Тришић – ОШ „Свети Сава“ и ОШ „Брана Павловић“

18. Драган Мијајловић – ОШ „Страхиња Поповић“

19. Милан Јовановић – ОШ „Нада Поповић“

20. Војин Михајловић – Економско-трговинска школа

21. Јелена Ерић – СОШО „Веселин Николић“

22. Јелена Стојковић – Школа при Васпитно поправном дому (потпада под Министарство правде Републике Србије)

23. Весна Драгичевић –  ОШ „Ј. Ј. Змај“, Медицинска школа и ОШ „Нада Поповић“

24. Сања Николић – ОШ „Васа Пелагић“, ОШ „Станислав Бинички“ и Средња Музичка школа

25. Момчило Петровић – ОШ „Свети Сава“

26. Милош Брадаш – ОШ „Вук Караџић“

27. Горан Стојановић – ОШ „Кнез Лазар“ и ОШ „В. Станковић Корчагин“

28. Душица Станојевић – ОШ „Станислав Бинички“

29. Дејан Смилић – ОШ „Брана Павловић“

30. Протојереј Саша Величковић – ОШ „Доситеј Обрадовић“

31. Јован Д. Јовановић – ОШ „Доситеј Обрадовић“

32. Слободан Маринковић – Економско-трговинска школа

donja

gornja

 Вероучитељи у Архијерејском намесништву трстеничком:

Namesnistvo trstenicko

Координатор:  Протојереј Владимир Трошић

1. Виолета Јефтић – ОШ  „Јован Јовановић Змај“  у Тоболцу

2. Монахиња Теодора Спасојевић – ОШ  „Јован Јовановић Змај“  у Стопањи, подручна одељења : Велуће, Риђевштица, Округлица

3. Ђакон Данијел Стефановић – Основна школа „Миодраг Чајетинац Чајка“ у Трстенику, са подручним одељењима у Осаоници, Планиници, Дубичу и Лозни.

4. Зоран Радивојевић – Техничка школа у Трстенику

5. Марија Миладиновић – Гимназија „Вук Караџић“ у Трстенику и у основној школи „Вук Караџић“ у Крушевцу

6. Никола Тришић – ОШ у Белој Води (Коњух матична школа) у Мачковцу (матична школа Св. Сава, Читлук, Крушевац) и у матичниј школи у Великој Дренови са подручним одељењима у Селишту и Страгарима

7. Светлана Јанковић – ОШ Љубивоје Бајић у Медвеђи са истуреним одељењима у Рујишнику и Мијајловцу

8. Биљана Ђелекар – ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Стопањи

9. Ружица Радовић – ОШ “ Миодраг Чајетинац Чајка“ у Трстенику само у истуреним одељењима у Грабовцу и Угљареву и ОШ „Живадин Апостоловић“ у Трстенику

10. Протојереј Владимир Трошић – ОШ “ Раде Додић“ Милутовац и то само у истуреним одељењима у Малој Дренови и Пољни

11. Слободан Пешић – ОШ “ Раде Додић“ Милутовац и истурена одељења у Риљцу, Божуревцу и Малој Сугубини

12. Оливера Јанковић – ОШ „Свети Сава“ у Трстенику и Оџацима

donja

gornja

Вероучитељи у Архијерејском намесништву жупском:

Namesnistvo aleksandrovacko

 Координатор: Марко Катић

1.  Марко Катић – ОШ „Аца Алексић“ у Александровцу и Средња школа са Домом ученика „Св. Трифун“

2. Вајка Величковић – Средња школа са Домом ученика „Св. Трифун“

3. Добрила М. Луковић – ОШ. „1. мај“  у Влајковцима; Средња школи у Брусу

4. Илија Ракановић – OШ. „Иво Лола Рибар“у Александровцу

5. Слободан Шљивић – ОШ . „Јован Јовановић Змај“ у Брусу

6. Милан Качаревић – ОШ „Бранко Радичевић у Разбојни и Средња школи у Брусу

8. Предраг Пајић –  ОШ. „Аца Алексић“ у Александровцу и “Иво Лола Рибар“у Александровцу

9. Драгана Филиповић – ОШ. „Аца Алексић“ у Александровцу

10. Свештеник Ненад Татић – ОШ. „Вук Стефановић Караџић“ у Блажеву

11. Свештеник Јовица Крстић – ОШ „Аца Алексић“ у Александровац и ОШ .“Јован Јовановић Змај“ у Брусу

12. Милан Вешковац – OШ. „Иво Лола Рибар“у Александровцу

donja

gornja

 Вероучитељи у Архијерејском намесништву ћићевачком:

Namesnistvo cicevacko

 

Координатор: Свештеник Драган Ђокић

1. Свештеник Милан Бањац – ОШ „Вук Караџић“ у Витошевцу

2. Протојереј Владица Столић – ОШ „Иван Вушовић“ у Ражњу

3. Драган Јевтић – ОШ „Радоје Домановић“ Параћин, село Д. Видово и ОШ „Бранко Крсмановић“ Д. Мутница, село Плана

4. Раде Радивојевић – OШ „Војвода Пријезда“ у Сталаћу

5. Дејан Савић – ОШ „Бранко Крсмановић“ у Сикирици

6. Милош Ђорђевић – ОШ „Доситеј Обрадовић“ у Ћићевцу и  Економско-трговинска школа Крушевац (истурено  одељење у Ћићевцу)

donja

gornja

 Вероучитељи у Архијерејском намесништву темнићком:

Namesnistvo temnicko

 Координатор: Свештеник Марко Максовић

1. Милош Пешић – ОШ „Јован Курсула“ у Варварину

2. Милош Павић – ОШ „Свети Сава“ у Бачини

3. Ђакон Иван Петронијевић – Средња школа у Варварину

4. Срећко Јовановић – Средња школа у Варварину и ОШ „Херој Мирко Томи“ у Доњем Крчину

5. Милован Соколовић – ОШ „Драги Макић“ у Бошњану, ОШ „Херој Мирко Томић“ у Доњем Крчину и ОШ „Јован Курсула“ у Варварину

6. Зоран Миленковић – ОШ „Вук Караџић“ у Поточцу

7. Андрија Лазаревић – ОШ „Мирко Томић“ у Обрежу, ОШ „Јован Курсула“ у Варварину и ОШ „Херој Мирко Томић“ у Доњем Крчину

donja

bprdura 2