НАСЛОВНА ЕПИСКОП ПРЕДАВАЊА ЕПИСКОПА ДАВИДА ЕПАРХИЈА НАМЕСНИШТВА ВЕСТИ АРХИВА АДРЕСАР КОНТАКТ

Верска настава
Председник Просветног одбора Епархије крушевачке:


Епископ крушевачки Господин др Давид (Перовић)


***


e-mail: [email protected]Секретар просветног одбора Епархије крушевачке:


јеромонах Сергије (Радивојевић)


[email protected]


***Координатори за намесништва:


вероучитељ Марко Цветковић - Намесништво крушевачко


протојереј Владимир Трошић - Намесништво трстеничко


вероучитељ Марко Катић - Намесништво александровачко-бруско


јереј Милан Бањац - Намесништво ћићевачко


ђакон Иван Петронијевић - Намесништво темнићко


  

Вероучитељи у Архијерејском намесништву крушевачком


Координатор:  вероучитељ Марко J. Цветковић


e-mail: [email protected]1. Јереј Милан Антонијевић– Медицинска школа у Крушевцу

2. Арсић Душица – ОШ „Станислав Бинички“ у Јасици

3. Милош Брадаш – ОШ „Вук Караџић“ у Крушевцу

4. Протојереј Саша Величковић – ОШ „Доситеј Обрадовић“ у Крушевцу

5. Ђакон Милан Вешковац – ОШ „Драгомир Марковић“ у Крушевцу

6. Марко Димитријевић – ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Крушевцу

7. Јелена Ерић – ШОСО „Веселин Николић“ у Крушевцу

8. Јереј Јован Д. Јовановић – ОШ „Доситеј Обрадовић“ у Крушевцу

9. Јован Љ. Јовановић– ОШ „Владислав Савић Јан“ у Паруновцу

10. Ђакон Душан Југовић – Прва техничка школа у Крушевцу

11. Милан Јовановић – ОШ „Брана Павловић“ у Коњуху

12. Урош Јовановић – ОШ "Васа Пелагић" у Падежу

13. Ђакон Ђорђе Којић – ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Крушевцу

14. Владан Марковић – ОШ „Бранко Радичевић“ у Крушевцу

15. Марија Милић – Хемијско-технолошка школа у Крушевцу

16. Марија Миладиновић – ОШ „Драгомир Марковић“ у Крушевцу

17. Иван Миладиновић – Политехничка школа „Милутин Миланковић“ у Крушевцу

18. Војин Михајловић – Економска школа у Крушевцу

19. Сања Николић – ОШ „Нада Поповић“ у Крушевцу

20. Ђакон Никола Николић – ОШ „Страхиња Поповић“ у Дворану

21. Марко Пантић – Гимназија у Крушевцу

22. Јереј Растко Петковић – ОШ „Деспот Стефан“ у Горњем Степошу, ОШ „Кнез Лазар“ у

Великим Купцима


23. Никола Здравковић – ОШ „Жабаре“ у Жабару

24. Момчило Петровић – ОШ „Свети Сава“ у Читлуку

25. Ненад Раденковић – ОШ „Јован Поповић“ у Крушевцу, Музичка школа „Стеван Христић“

у Крушевцу

26. Ђакон Ракић Никола – ОШ „Нада Поповић“ у Крушевцу, ОШ,,Велизар Станковић

Корчагин“ у Великом Шиљеговцу

27. Ђакон Светозар Стојановић – Прва машинска школа у Крушевцу, Гимназија у Крушевцу,

ОШ „Кнез Лазар“ у Великим Купцима

28. Марко Ј. Цветковић – ОШ „Јован Поповић“ у Крушевцу


***Вероучитељи у Архијерејском намесништву трстеничком


Координатор: протојереј Владимир Трошић1.     Г. Горан Драганац – а) ОШ „Свети Сава“ у Трстенику, само у подручним одељењима ове школе у Брезовици, Попини и Дубљу; б) ОШ „Добрица Ћосић“ у Великој Дренови са подручним одељењима ове школе у Селишту и Страгарима

 

2.    Г. Слободан Пешић - ОШ „Миодраг Чајетинац Чајка“ у Трстенику, са подручним одељењима ове школе у Планиници, Дубичу, Осаоници и Грабовцу  

 

3.     Г. Зоран Радивојевић – а) Техничка школа у Трстенику; б) ОШ „Кнегиња Милица“ у Почековини са подручним одељењима ове школе у Доњем Рибнику, Горњем Рибнику, Доњој Црнишави и Горњој Црнишави

 

4.     Монахиња Теодора Спасојевић - ОШ „Јован Јовановић Змај“, само у подручним одељењима ове школе у Велућу, Округлици, Риђевштици и Тоболцу

 

5.     Ђакон Душан Маговац – а) ОШ "Јован Јовановић Змај" у Стопањи са подручним одељењима ове школе у Старом Трстенику, Бресном Пољу, Горњој Омашници и Доњој Омашници; б) ОШ "Кнегиња Милица" у Почековини, само у подручним одељењима ове школе у Јасиковици, Лопашу и Горњој Црнишави

 

6.     Господин Срђан Томашевић - ОШ „Раде Додић“ у Милутовцу са подручним одељењима ове школе у Малој Сугубини, Божуревцу, Риљцу, Малој Дренови и Пољни  

 

7.     Гђа Оливера Јанковић - ОШ „Свети Сава“ у Пејовцу са подручним одељењем ове школе у Оџацима

 

8.    Ђакон Давид Јанић – а) Гимназија „Вук Караџић“ у Трстенику; б) ОШ „Живадин Апостоловић у Трстенику“ са подручним одељењем ове школе у Богдању; ОШ „Миодраг Чајетинац Чајка“, само у подручним одељењима ове школе у Угљареву и Лозни

 

9.     Госпођа Светлана Јанковић - ОШ "Љубивоје Бајић" у Медвеђи са подручним одељењима ове школе у Рујишнику и Мијајловцу

 


***Вероучитељи у Архијерејском намесништву александровачко-бруском


Координатор: вероучитељ Марко Катић1.     Гђa Драганa Гајић - ОШ „Аца Алексић“ у Александровцу са подручним одељењима у Плешу, Бзеници (Митровом Пољу), Грчаку и Пуховцу

 

2.     Гђа Вајка Величковић - Средња школа „Свети Трифун“ са домом ученика у Александровцу

 

3.    Ђакон Илија Ракановићу – а) ОШ "Иво Лола Рибар" у Александровцу са подручним одељењима у Трнавцима, Суботици, Доњој Великој Врбници и Злегињу; б) ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Брусу, само у подручном одељењу у Малој Врбници

 

4.     Г. Марко Катић - ОШ "Аца Алексић" у Александровцу са подручним одељењима у Горњој Великој Врбници, Горњем Ратају, Доњем Ратају, Плочи, Вељој Глави, Тулешу и Латковцу   

 

5.    Г. Иван Цветковић – а) ОШ „Бранко Радичевић” у Разбојни са подручним одељењима у Дупцима, Равнима, Златарима, Богишама, Стројинцима, Ковиоцима и Жуњама; б) ОШ "Јован Јовановић Змај" у Брусу, само у подручним одељењима у Батоте, Игрошу и Расју 

 

6.     Презвитер Борис Симоновић - ОШ „Вук Караџић“ у Блажеву, само у подручним одељењима у Ђерекарима и Доњем Левићу

 

7.     Презвитер Марко Ракоњац -  ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Брусу, само у подручним одељењима у Кривој Реци и Осрецима

 

8.     Презвитер Слободан Шљивић - ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Брусу са подручним одељењима ове школе у Лепенцу, Ботуњи, Милентији и Грабовници

 

9.    Г. Немања Петковић – а) ОШ „Иво Лола Рибар“ у Александровцу са подручним одељењима у Гаревини, Лаћиследу и Доњем Ступњу; б) Средња школа у Брусу; в) ОШ „1. Мај“ у Влајковцима са подручним одељењима у Грашевцима и Брзећу; г) ОШ „Аца Алексић“ у Александровцу, само у подручном одељењу у Лесковици

 

10. Г. Стефан Минаковић – а) ОШ „Иво Лола Рибар“ у Александровцу са подручним одељењима у Виткову, Дашници, Шљивову, Доброљупцима, Љубинцима, Стублу, Мрмошу и Горњем Ступњу; б) ОШ „Вук Караџић“ у Блажеву  


***Вероучитељи у Архијерејском намесништву ћићевачком


Координатор: јереј Милан Бањац
 1. Презвитер Милан Бањац - ОШ "Војвода Пријезда" у Сталаћу, ОШ "Иван Вушовић" у Ражњу, ОШ у Сикирици, ОШ "Радоје Домановић" у Параћину

 2. Милош Ђорђевић - ОШ "Доситеј Обрадовић" у Ћићевцу, Економска школа-Крушевац, подручно одељење у Ћићевцу

 3. Презвитер Владица Столић - ОШ "Иван Вушовић" у Ражњу

 4. Презвитер Дејан Савић - ОШ у Сикирици, ОШ "Бранко Крсмановић" у Доњој Мутници

 5. Милан Ђорђевић - ОШ "Вук Караџић" у Витошевцу


***Вероучитељи у Архијерејском намесништву темнићком


Координатор: ђакон Иван Петронијевић
 1. Андрија Лазаревић - ОШ "Мирко Томић" у Обрежу, ОШ "Херој Мирко Томић" у Доњем Крчину,

 2. Срећко Јовановић - Средњој школи у Варварину, ОШ "Херој Мирко Томић" у Доњем Крчину

 3. Ђакон Иван Петронијевић - Средњој школи у Варварину, ОШ "Драги Макић" у Бошњану

 4. Зоран Миленковић - ОШ "Вук Караџић" у Поточцу

 5. Душан Маговац - ОШ "Свети Сава" у Бачини, ОШ "Јован Курсула" у Варварину

 6. Борис Симоновић - ОШ "Јован Курсула" у Варварину, ОШ "Драги Макић" у Бошњану


ЕПИСКОП КРУШЕВАЧКИ ГОСПОДИН ДР ДАВИД (ПЕРОВИЋ)
ПОМОЗИМО ИЗГРАДЊУ ЦРКВЕ СВЕТОГ КНЕЗА ЛАЗАРА


...