Стручни скуп „Унутрашњи свет образовања: истраживања, огледи и искуства за 21. век“

У Врњачкој Бањи, 5. јуна 2016. године, одржан је стручни скуп „Унутрашњи свет образовања: истраживања, огледи и искуства за 21. век“ у организацији Комисије  Владе Републике Србије за верску наставу у школи и немачке  фондације Конрад Аденауер Штифтунг.  Предавачи на семинару били су професори Православног богословског факултета у Београду- доцент др Србољуб Убипариповић и  доцент др Раде Кисић, као  и гђа Снежана Павловић, саветник и потпредседник Комисије за верску наставу Министарства просвете Републике Србије. На овом акредитованом стручном семинару учествовали су вероучитељи Жичке и Крушевачке епархије. 

Циљ програма семинара је промоција концепта интегративног учења, амбијенталне учионице, развијање међупредметних компетенција, интеркултуралне сарадње и интердисциплинарног приступа у планирању и реализацији наставе и целокупног процеса учења.

Прво предавање на семинару одржао је доцент др Србољуб Убипариповић на тему: Учење као вид богослужења. Он је  вероучитељима јасно указао да обављају веома одговорну службу, да сведочење Цркве и учење на часовима Верске наставе јесте вид богослужења. Говорио је о потреби  коришћења у настави најсавременијих расположивих мултимедијалних средстава и наставног материјала, који је доступан и на интернету. Захваљујући напретку рачунарских програма, данас су могуће виртуелне шетње кроз ранохришћанске градове, приказ виртуелних реконструкција ранохришћанског богослужбеног простора и др. што може допринети бољем разумевању наставних садржаја верске наставе. Препоручио је међупредметно повезивање, где год је то могуће постићи, како би ученици усвајали наставне садржаје повезујући знања из различитих предмета (верске наставе, историје, биологије, географије, српског језика и књижевности, физике и др.). Интегративна настава подстиче креативност и истраживачки рад и доприноси квалитету целокупног процеса учења. О важности корелације са другим наставним предметима говорио је указујући на конкретне примере кроз теме: Вода и Светлост. Представио је неке наставне материјале који се могу користити за ове теме, као и начине међупредметног повезивања.

Предавање под називом: Људска права у верској настави, доцента др Радета Кисића, покренуло је дискусију да ли се треба бавити људским правима на часовима верске наставе? Предавач је говорио о хришћанском схватању људских права, од ранохришћанског периода до савременог доба у православној, римокатоличкој и протестантској цркви. Кроз приказ појединих цитата из званичних међународно прихваћених декларација, званичних ставова појединих цркава, као и изјава појединих теолога, дискусија о овој веома важној теми, резултирала је закључком да је и на часовима верске наставе потребно говори о људским правима, нарочито о праву на слободу вероисповести, што је био садржај једног од најважних државних  документа за хришћане у историји – Миланског едикта.

Гђа Снежана Павловић стручно је говорила о интегративној настави и међупредметним компетенцијама, истичући да вероучитељ поред стручности и знања, треба да развија вештине и врлине. Објашњавала је појединачно најрелевантније међупредметне компетенције: компетенцију за целоживотно учење, комуникацију,  рад с подацима и информацијама,  дигиталну компетенцију, решавање проблема, сарадњу, одговорно учешће у демократском друштву, одговоран однос према здрављу, одговоран однос према околини, естетичку компетенцију и предузимљивост и оријентацију ка предузетништву. Излагање је завршила приказом примера добре праксе рада вероучитеља, које је Снежана Павловић уочила током вишегодишњег рада као просветни саветник.

Завршни део семинара био је радионичарског типа, амбијенталану учионицу представљала је црквена порта. Учесници семинара су кроз групни рад на креативан начин својим радовима приказали рекапитулацију усвојених садржаја на семинару.

Семинар је био веома инспиративан и користан за даљи рад при реализацији верске наставе у основним и средњим школама, према мишљењу учесника семинара.

 

Сања Николић, вероучитељица