7. Smisao ljubavi i njena veza sa pravdom kon

7. Smisao ljubavi i njena veza sa pravdom kon