Category Archives: Манастир Браљина

Манастир Светог Николе у Браљини

braljina

Манастир Светог Николе у Браљини налази се пет километара од Сталаћа, на територији општине Ћићевац.

Историја

Манастир се први пут спомиње у раваничкој повељи 1377. године, из чега би произашло да је био подигнут пре Раванице. Представља непокретно културно добро као споменик културе од великог значаја.

Архитектура

Њен данашњи изглед је плод обнове коју су предузели парохијани 1820. године, о чему сведочи натпис свештеника Николе Поповића на западној фасади, постављен тек 1907. године.
Првобитна црква била је једнобродна, дубоке полукружне апсиде, са полукружно засведеним нишама у функцији проскомидије и ђаконикона, највероватније полуобличасто засведена. У обнови из 19. века добила је кубе осмостраног тамбура, неспретно изведених пандантифа, ослоњених о пиластре. Осветљена је са три прозора на тамбуру куполе, једним на олтарском простору и једним на јужном зиду.
Зидови су грађени од ломљеног и притесаног камена, а купола и сводови од тесане сиге. Фреске су невешто ретуширане, могуће приликом обнове из 1820. године, а може се очекивати да под малтерним и кречним намазима постоји још живописа. У цркви је сачуван иконостас без уметничких вредности.